Strategia marketingowa

Strategia

Elementy / etapy planowania strategii w Tango

założenia biznesowe

Założenia biznesowe

Przed przystąpieniem do prac,
musimy poznać cel, misję i wizję firmy.

grupa docelowa

Grupa docelowa

Kolejnym etapem jest identyfikacja
i analiza klienta docelowego
oraz stworzenie persony.

analiza konkurencji

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji jest kluczowym
elementem planu marketingowego
każdej firmy.

strategia marki

Strategia marki

Na kolejnym etapie naszych prac
tworzymy strategię marki.

media plan

Media plan

Sam produkt się nie sprzeda
dlatego tworzymy plan
sprzedażowo-promocyjny.

badanie rynku

Badanie rynku

Zorganizowany wysiłek mający na celu
zrozumienie percepcji, potrzeb
i motywacji odbiorców.