Na kolejnym etapie naszych prac tworzymy strategię marki. Wszystkie elementy związane z produktem, usługą, firmą lub osobą to „tożsamość marki”. Strategia marki definiuje to, czym jest firma / produkt. To obietnica, którą składa i osobowość, którą przekazuje. Strategia marki to plan, który obejmuje określone, długoterminowe cele, które można osiągnąć dzięki ewolucji odnoszącej sukcesy marki, to połączone elementy charakteru firmy, które umożliwiają jej identyfikację.

Dobrze zdefiniowana i realizowana strategia marki wpływa na wszystkie aspekty biznesu i jest bezpośrednio związana z potrzebami konsumentów, emocjami i konkurencyjnym środowiskiem.