Tesco Monster Kids

Projekt linii opakowań

Projekt znaku słowno-graficznego i linii parasolowej opakowań dla dzieci Monster Kids.

Celem projektu było stworzenie spójnej linii z zastosowaniem charakterystycznych, silnie wyróżniających się bohaterów, wzbudzających pozytywne emocje. Linia jest rozwojowa, obejmuje blisko 20 grup produktowych. Produkty dostępne są w sklepach Tesco w całej Europie.

Project word and figurative mark and create a packaging umbrella’s line for children called Monster Kids. Tesco have designed for a wide family of packaging products for children.

The aim of the project was to create a coherent line with distinctive, highly outstanding characters evoke positive emotions. The line is development, includes nearly 20 groups of products. Products are available in Tesco stores across the Europe.